sportblessures

Veel sportblessures zijn te verhelpen met OrthoManuele behandelingen.  Een groot aantal sportblessures of sportgerelateerde klachten zijn zelfs alleen met OrthoManuele behandelingen te verhelpen.

Voorbeelden van sportblessures die middels OrthoManuele behandeling goed zijn te verhelpen:

Klachten van bilspieren (o.a. zgn. “piriformissyndroom”)

Bij klachten in de bilstreek is meestal sprake van een functiestoornis van rug, SI-gewrichten en/of heupen. Een gedegen onderzoek is de voorwaarde om de oorzaken te onderkennen en dus te behandelen.

Heup- en liesklachten (o.a. “liesblessure”)

De liesblessure is een veel voorkomende blessure bij vooral voetballers. De reden is dat bij voetbal een groot beroep wordt gedaan op de zogenaamde ” aanvoerders”  van de bovenbenen. Door sprinten , schieten , afremmen en kappen en draaien ontstaan grote krachten op deze spieren. Een liesblessure kan acuut en geleidelijk ontstaan. In beide gevallen is het belangrijk dat de factoren voor het ontstaan van deze blessure worden vastgesteld en aangepakt. Vaak dient hierbij ook de rug , SI-gewrichten en heup te worden behandeld door de OrthoManueel arts.

Hamstringsblessures en andere spierblessures (verrekking , scheur , kramp)

Ook bij hamstringslachten kunnen de oorzaken in rug en/of bekken gelegen zijn.  Regelmatig wordt een “bekkenverwringing”  vastgesteld door de OrthoManueel arts, welke meestal goed is te behandelen.

Enkelklachten (vaak restletsel na verzwikking of ander letsel) 

Zie “klachten” .

Vermoeidheid en / of verzuring van spieren.

Oorzaak van vermoeide spieren is meestal  gewoon  een (te) grote belasting (acuut , chronisch). Ook kunnen andere factoren een rol spelen zoals  stijve gewrichten, een rugprobleem of bloedvatproblemen.  De OrthoManueel arts kan de factoren goed onderscheiden en op indicatie behandelen.

Met name sporters accepteren vermoeide spieren zonder meer, omdat het gezien wordt als een normaal verschijnsel bij sporten, echter genoemde factoren kunnen wel degelijk ook een rol spelen. Als u deze klachten voorlegt kan beoordeeld worden of er bij u ook andere factoren dan overbelasting een rol spelen.

Nek- en nek-/schouderklachten.

De combinatie van deze klachten hangt vaak samen met een min of meer gefixeerde houding (bijvoorbeeld bij fietsers) eventueel in combinatie met bewegingsbeperkingen in de wervelkolom.  

Rugproblemen (bijv. bij fietsers)

Het is niet zo verwonderlijk dat veel fietsers klagen over rugklachten.  Een belangrijke factor bij het ontstaan is het gegeven dat fietsen een duursport is waarbij men al snel meer dan een uur in dezelfde houding zit. Deze houding op zich is al ongunstig voor de rug (en nek). Er treedt een relatieve grote belasting op in de tussenwervelschijven. Dat wil niet zeggen dat men deze klachten zonder meer dient te accepteren. Immers er spelen meer factoren een rol, waardoor er meerdere aangrijpingspunten zijn om de klachten aan te pakken. Bijvoorbeeld de houding op de fiets is hierbij van groot belang (zie verder op deze pagina)

Ook de stand van de voeten op de pedalen heeft zijn uitwerking op de rug. En de lenigheid van de rug en heupgewrichten is ook belangrijk. Dokter Kluivers kan zowel de houding op de fiets onderzoeken en zo nodig aanpassen (sportmedisch) als lichamelijke beperkingen behandelen.

Knieklachten als pijn rond de knieschijf of aan buitenzijde van de knie.

Knieklachten vormen de grootste bron van klachten bij sporters.  De oorzaak van knieklachten kan buiten de knie gelegen zijn. Daarbij spelen functiestoornissen een voorname rol.  Onderrugproblemen , beperkingen in heup- en SI-gewrichten kunnen ook een belangrijke rol spelen. Deze oorzaken zijn juist door de OrthoManueel arts goed te herkennen en behandelen.

Onderbeenklachten (scheenbeen- , kuit- en Achillespeesklachten).

Bij klachten aan de onderbenen spelen vaak bewegingsbeperkingen in  knie, enkel en voet een rol. Ook kan de oorzaak in de rug gelegen zijn. Het looppatroon is ook een heel belangrijke factor. Natuurlijk spelen sportspecifieke factoren een rol. De meeste van deze problemen kan de OrthoManueel arts behandelen.

IMG_0137(1)

Elleboogklachten.

De meest bekende blessures aan de elleboog zijn de “tennisarm” en de “golferselleboog”. Bij beide blessures kunnen naast overbelasting en verkeerde techniek of materiaal ook factoren buiten de elleboog zelf van grote invloed zijn. Belangrijkste factoren zijn beperkingen in nek , elleboog en pols. Er bestaan echter ook minder specifieke problemen van de elleboog. Veel van deze problemen worden door de OrthoManueel arts herkend en kunnen vaak worden behandeld.

Polsklachten. 

Polsklachten zijn vaak een gevolg van een val. Meestal geneest een polsletsel goed. Soms blijft pijn en/of bewegingsbeperking bestaan waardoor klachten aanhouden en ook voor problemen in bijvoorbeeld elleboog kunnen zorgen.

Artrose van gewrichten.

Bij artrose wordt de lenigheid van de gewrichten minder. Deze lenigheid wordt gunstig beinvloed door mobilisaties. Daarom is OrthoManuele behandeling zinvol bij artrose.  De artrose op zich kan niet worden weggenomen, ook niet door andere behandelingen, maar wel de klachten die erdoor ontstaan. Daardoor wordt het algemeen functioneren beter.

Speciaal: klachten bij fietsers – fietspositie meting.

Bij fietsers met klachten kan een uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de fietshouding. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op uw eigen fiets (zowel race- , mtb- , cross- als trekkingfiets). Meting kan zowel statisch, dus in stilstand, als dynamisch, dus tijdens fietsen worden uitgevoerd. U dient vooraf wel duidelijk aan te geven als u dit onderzoek wilt laten doen.

Klachten bij fietsers kunnen een gevolg zijn van een verkeerde stand / houding / beweegpatroon, welke kan worden veroorzaakt door een verkeerde afstelling van de fiets, pedalen of combinatie.

De dynamische test wordt uitgevoerd tijdens een fietstest waarbij video-opnames worden gemaakt en nadien analyse kan plaatsvinden. Behandeling van de klachten kan plaatsvinden door correctie van de houding op de fiets. Ook kunnen hulpmiddelen nodig zijn (inlegzolen , plaatjes). De meest voorkomende hulpmiddelen zijn in de praktijk aanwezig zodat de aanpassing in de meeste gevallen meteen kan worden getest. Daarnaast zijn OrthoManuele behandelingen natuurlijk een optie. Vaak is een combinatie nodig.