sportblessures

Waarom met een sportblessure naar sportarts Kluivers?
Bij een sportblessure is meestal sprake van meerdere oorzaken. Zo kan er o.a. sprake zijn van een verkeerde trainingsopbouw, verkeerde techniek, verkeerd schoeisel of onderliggende lichamelijke oorzaak. Door de brede opleiding kan sportarts Wolter Kluivers alle factoren bij het ontstaan van een blessure beoordelen. En door deze brede opleiding heeft Wolter Kluivers kennis van de meeste behandelvomen als fysiotherapie, orthomanuele geneeskunde , manuele therapie, podotherapie of (orthopedische) chirurgie. Daardoor kan hij als beste beoordelen wat de juiste behandeling dient te zijn. Daarna kan een gerichtebehandeling plaatsvinden en wordt medisch shoppen zo veel mogelijk beperkt. Zo nodig vind aanvullende diagnostiek plaats middels rontgen – , echo – , MRI – , CT – of laboratoriumonderzoek. M.i.v. 2016 kunnen wij dat direct aanvragen en wordt dit vergoed uit de basisverzekering.

Veel voorkomende sportblessures zijn:

Een beschrijving van de blessures kunt u vinden op andere websites: www.sportzorg.nl
Als orthomanuele behandelingen geĆÆndiceerd zijn kunt u daarover hier wat lezen.

eigenaar