producten

Producten sportarts

A. Consult
B. Sportmedisch onderzoek
C. Verplichte keuringen
D. Fietspositiemeting
E. Diverse inspanningstesten
F.
Sportmedische begeleiding
G. Diverse losse onderdelen
H. Combinaties van onderzoeken (speciaal voor fietsers , duathleten en triatleten)

I. Alpe d’Huzes /  Tour du ALS    sportmedische onderzoeken

A. Consult

 Consulten vinden plaats bij blessures en andere klachten die de sporter heeft.

€ –  Consulten vallen m.b.t. vergoeding onder de basiszorg.

Het kan hierbij gaan om klachten die een directe relatie met sport hebben, maar ook om klachten waarbij het de vraag kan zijn of deze een invloed hebben op het sporten of waarvan de vraag is of sport een invloed heeft op de klacht. Deze vragen zijn van belang, want u wilt immers wel weten of u verstandig bezig bent.

Tijdens het consult zal een diagnose worden gesteld en wordt een behandelplan gemaakt. Zo nodig wordt een loopanalyse gedaan. Zo nodig wordt aanvullend onderzoek gedaan (foto , echo , scan bijvoorbeeld). Ook worden adviezen gegeven hoe verder te gaan met trainen en sport zodat u weet waar u aan toe bent.

Behandelingen kunnen door de sportarts worden gedaan, eventueel middels orthomanuele behandelingen. Zo nodig wordt u doorverwezen naar andere zorgverleners.

Ook kan consultatie plaatsvinden bij andere klachten als pijn op de borst, benauwdheid , buikklachten, voedingsvraagstukken, vragen over medicijngebruik en sport, prestatiedaling.

Tevens kunnen adviezen worden gegeven over sportmaterialen, schoeisel , fietsen (zie ook D. fietspositiemeting).

pron Li met inl lijn 3 Analyse looppatroon.

B. Sport Medisch Onderzoeken

Sportmedische onderzoeken zijn er in verschillende vormen. Doel van een sportmedisch onderzoek is na te gaan of de (aankomende) sporter gezond is en niet (verborgen) problemen heeft die door het sporten kunnen toenemen. Een ander doel van het onderzoek is na te gaan of een bepaald probleem invloed heeft op het sporten en er mogelijk speciale adviezen of aanpassingen nodig zijn.

Bij een sportmedisch onderzoek vind altijd een uitgebreide anamnese (vragenlijst) plaats over uw gezondheid, eventuele klachten en sportbeoefening. Daarnaast vind een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaats , algemeen en met name gericht op hart, bloedvaten en longen. Daarnaast vind een uitgebreid onderzoek van het bewegingsapparaat plaats met nadruk op de delen die bij de specifieke sport van belang zijn. Elke sport kent zijn specifieke eisen die aan het lichaam en geest worden gesteld.

Mede op grond van de sport die men beoefent en de mate ervan kan worden bepaald welk sportmedisch onderzoek het best kan worden gedaan. Overleg vooraf is natuurlijk mogelijk.

– Sportmedische onderzoeken vallen m.b.t. de vergoeding onder de aanvullende verzekerde zorg.

1. Basis sportmedisch onderzoek (BSMO)

Algemeen voor sporters die minder dan 7 uur/week sporten en daarbij geen/weinig problemen hebben. Tevens geschikt voor jeugdsporters.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest. Algemeen intern en orthopedisch onderzoek. Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten. Standaard rapportage.

2. Basisplus sportmedisch onderzoek (BSMO+)

Voor personen die intensief sporten (> 7 uur/week) of dit willen gaan doen en individueel voorgelicht willen worden op basis van een gedegen onderzoek en een aantal metingen. Ook voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen, of sporters die zelf deze keuring willen. Tevens KNWU-keuring.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, urinetest,  longfunctie, hartcardiogram. Bloedonderzoek met hemoglobine (om bloedarmoede uit te sluiten dan wel aan te tonen)  en cholesterol. Algemeen intern en algemeen orthopedisch onderzoek. Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op sporttak en op eventuele klachten. Advisering. Individuele rapportage.

3. Groot sportmedisch onderzoek (GSMO)

Dit onderzoek wordt geadviseerd aan personen die zeer intensief sporten, en/of die ouder zijn dan 35 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jaren inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Dit inspanningsonderzoek wordt ook gedaan voor ieder ander die dit wil. Een goot voordeel van dit onderzoek is dat conditiemeting en beoordeling van de belastbaarheid van het hart tijdens maximale inspanning plaatsvindt. Bovendien kan de sportarts de sporter observeren tijdens de test wat extra informatie oplevert en terugkoppeling met de sporter mogelijk maakt (ademhalingsklachten , inschatten belasting , observatie klachten).

Inhoud: als 2 + maximale inspannings(fiets)test met ECG-controle + fietspositiescan© (zie verder)

IECG Hf

Voorbeeld van hartcardiogram en hartfrequentie tijdens inspanning.

C. Verplichte keuringen

Welk onderzoek hiervoor nodig is hangt af van de eisen van de bond.                                                                                                  – Verplichte keuringen vallen soms onder de aanvullend verzekerde zorg.

D. Fietspositiemeting  (zie ook dit pdf bestand)

  1. Fietspositiescan©: een kort onderzoek op uw fiets met meting van belangrijkste hoeken. Hierbij kan worden beoordeeld of uw fietspositie globaal juist is. Dit onderzoek vind alleen plaats in combinatie met een (Extra) Groot Sportmedisch Onderzoek bij fietsers.

1. Basis meting: meting fietshouding in stand. Met behulp van een speciaal ijkapparaat (Calibrator) kunnen de exacte maten van de fiets worden gemeten en vergeleken met de ideale maten. Tevens wordt de houding op de fiets gecontroleerd en vastgelegd. Zo nodig kan correctie plaats vinden waarna de uiteindelijke fietsmaten kunnen worden vastgelegd. Zo kan bij verandering van fiets(instellingen) de vastgelegde instellingen makkelijk worden overgenomen. Zo voorkomt u dat eerder blessures ontstaan en kunt u een efficientere fietshouding blijven aannemen.

Calibrator Calibrator

2. Uitgebreide meting (dynamische test, zie verder): meting fietshouding tijdens fietsen op eigen fiets met verschillende belastingen. De fietsmaten worden met de calibrator vastgelegd conform de basis meting. Tevens worden tijdens inspanning van wisselende zwaarte de lichaamshoeken gemeten middels videoanalyse. Achteraf kan zo nodig correctie plaatsvinden. De uiteindelijke instellingen kunnen weer met de calibrator worden vastgelegd zodat u ze later weer kunt copieren.

Fietspos_lijnen-hoeken
De meest gebruikte hoeken en maten.

Speciaal: klachten bij fietsers (zie ook dit pdf bestand).

Bij fietsers met klachten kan een uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de fietshouding. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op uw eigen fiets (zowel race- , mtb- , cross- als trekkingfiets). Meting kan zowel statisch, dus in stilstand, als dynamisch, dus tijdens fietsen worden uitgevoerd. U dient vooraf wel duidelijk aan te geven als u dit onderzoek wilt laten doen.

Klachten bij fietsers kunnen een gevolg zijn van een verkeerde stand / houding / beweegpatroon, welke kan worden veroorzaakt door een verkeerde afstelling van de fiets, pedalen of combinatie.

De dynamische test wordt uitgevoerd tijdens een fietstest waarbij video-opnames worden gemaakt en nadien analyse kan plaatsvinden. Behandeling van de klachten kan plaatsvinden door correctie van de houding op de fiets. Ook kunnen hulpmiddelen nodig zijn (inlegzolen , plaatjes). De meest voorkomende hulpmiddelen zijn in de praktijk aanwezig zodat de aanpassing in de meeste gevallen meteen kan worden getest. Daarnaast zijn OrthoManuele behandelingen natuurlijk een optie. Vaak is een combinatie nodig.

– Fietspositiemetingen vallen onder de aanvullend verzekerde zorg.

 

wig bikefitRW_voeten achter_bewerktRW_voet achter na corr plaatje_bewerkt

Effect van correctie schoenplaatje.

E. Diverse inspanningstesten (zie ook dit pdf bestand)

Naast de maximaaltest die flink is ingeburgerd kunnen andere inspanningstesten worden gebruikt die, eventueel in combinatie, een zeer waardevolle aanvulling zijn in het testen en vervolgen van de prestatiecurve van een sporter. Zo kan op maat begeleiding plaatsvinden.

1. Lactaattest (bekijk film via YouTube)

Bij een lactaattest wordt de concentratie lactaat (melkzuur) in het bloed gemeten. Hiermee kan het omslagpunt, dus het punt waar de verzuring begint, worden gemeten.

Ook kan het verloop van de lactaatvorming worden bepaald en vergeleken met eerdere testen. Daarnaast kan de hoogte van de lactaatconcentratie worden bepaald.

Deze waarden zijn nuttig om de trainingsintensiteit te sturen en veranderingen vast te leggen. De test kan worden uitgevoerd op de fietsergometer (eigen fiets mogelijk!), looptest op loopband of atletiekbaan , schaatsen en skeeleren op baan, roeiergometer.

De lactaattest is de beste test om het omslagpunt te meten. Vanwege de opbouw van de test kan deze niet gecombineerd worden met een maximaaltest. Een combinatie van maximaaltest en in een later stadium een lactaattest is de ideale combinatie voor efficiente trainingsbegeleiding.

Lactaatcurve Lactaatcurve en hartfrequentie

2. Wingatetest

Bij een Wingatetest wordt het sprintvermogen bepaald in een korte maximale inspanningstest. Het anaerobe vermogen kan zo worden bepaald. Deze test is vooral van belang voor sprinters.

3. Power profile – Vermogensprofiel

Dit is een fietstest waarbij gemeten wordt welk maximale vermogen men kan volhouden over een vastgestelde duur: een blok van 5 minuten en een van 20 minuten. De gemeten waarden kunnen worden vergeleken met normwaarden van wielrenners en de ontwikkeling van de waarden in de tijd kan exact worden bepaald. Dit is een mooi instrument bij de begeleiding van wielrenners, schaatsers, triatleten e.d. Deze testen geven een meer functioneel resultaat van de belastbaarheid en het prestatievermogen in de praktijk.

Eventueel kan ook een korte variant worden uitgevoerd met een blok van 5 minuten, 2 x 1 minuut en 2 x 15 seconden voluit. Deze test is meer geschikt om het sprintvermogen te meten.

vermogensprofiel Vermogensprofiel

F. Sportmedische begeleiding

Om uw training medisch verantwoord en / of efficiënter te laten plaatsvinden kunt u zich hierbij laten begeleiden, op een persoonlijke wijze. Dit kan op een eenvoudige wijze tot zeer uitgebreide wijze, al naar gelang uw behoefte. De begeleiding kan bestaan uit eenmalige adviezen, bijvoorbeeld op grond van hartfrequentierichtlijnen tot herhaalde consulten, eventueel met vervolgtesten en zo nodig aanpassing van de trainingen.

Bij deze persoonlijke aanpak bent u verzekerd van testuitslagen en adviezen voor u persoonlijk en niet op grond van algemene vooronderstellingen.

Voor het geval blessures of andere klachten optreden bent u bij ons ook op het juiste adres.

Het grote voordeel van begeleiding door ons is dat u zowel de trainingsbegeleiding als blessurebehandeling op een adres heeft. Dat is wel zo handig. Het gegeven dat dokter Kluivers ook orthomanueel arts is geeft alleen maar extra meerwaarde.

Dokter Kluivers heeft zeer veel ervaring met de begeleiding van duursporters.

cyclops compr
Voorbeeld van een vermogensmeter in achteras van mountainbike.
In alle terreinomstandigheden te gebruiken.

Ook bij de begeleiding van training met behulp van vermogensmeting tijdens fietsen kunt u terecht. Vermogensmeting tijdens fietsen is een nieuwe methode om de (zwaarte van) training zeer nauwkeurig te kunnen meten en aan te sturen. Het is een aanvulling op trainen met hartslagmeters alleen. De techniek heeft zeer veel meerwaarde voor fietstrainingen. Het vereist echter wel veel kennis en ervaring om er efficiënt gebruik van te kunnen maken. Bovendien is de analyse van de meetgegevens tijdrovend. Reden te meer dit over te laten aan een deskundige.

Dokter Kluivers kan u concrete adviezen gegeven hoe met de vermogensmeter om te gaan.

Gebruik kan worden gemaakt van diverse testmethoden om objectieve richtlijnen voor training te geven.

Dokter Kluivers heeft ervaring met vermogensmeting, interpretatie en advisering bij fietsers en triatleten.

Gebruikte testmethoden bij begeleiding kan bestaan uit een of meerdere van de hierboven beschreven methoden.

vermogenscurve_WKO

Voorbeeld van een grafiek na laden gegevens vermogensmeter in WKO+ software.

G. Losse onderdelen

H. Combinaties van onderzoeken

SPORTHOMED bied ook de diverse combinaties onderzoeken aan. Voor fietsers is een combinatie van een Sportmedisch Onderzoek en Fietspositiemeting mogelijk. Voor meer informatie zie NTFU website. Voor duathletenen triathleten kan een inspanningstest op de fiets en op de loopband worden gedaan. Voor meting van het omslagpunt adviseert SPORTHOMED een lactaattest (zie boven).

I. Onderzoek voor Alpe d’Huzes en Tour du ALS.

Voor deelname aan Alpe d’Huzes dient men een gezondheidsverklaring te overleggen van maximaal 1 jaar oud op datum van Alpe d”Huzes. In de praktijk betekend dit dat minimaal een Basis Sportmedisch Onderzoek dient te geschieden. Voor Alpe d’Huzes heeft SPORTHOMED speciale pakketten samengesteld op basis van de onderzoeken voor de versie 2013. In de praktijk wordt een Basaal onderzoek geadviseerd onder 35 jaar. Boven 35 jaar wordt een Uitgebreid onderzoek geadviseerd omdat daarbij ook een inspanningstest wordt gedaan. Op indicatie kan het nodig zijn dat onder 35 jaar ook het uitgebreide onderzoek wordt geadviseerd of zelfs noodzakelijk is om een gezondheidsverklaring te kunnen geven. Men kan er ook voor kiezen de reguliere produkten van SPORTHOMED te kiezen. Wij kunnen u daarin ook adviseren.