kosten/vergoeding

 

 

Kosten en vergoeding sportmedisch (2017 – 2018 – 2019) 

Product Kosten €
Eerste consult (nieuwe klacht / probleem) DBC*
Herhalingsconsult ,Telefonisch consult / e-consult DBC*
ROC van Twente – Sport& Bewegen 100
Verplichte basis sportkeuring ( KNMV , KNAF , MON , parachute) 90
Basis sportmedisch onderzoek 105
Duikkeuring (= incl. Longfunctiemeting) 120
ALO (bsmo + ECG) 120
KNWU licentie keuring 130
Basis Plus sportmedisch onderzoek 150
Groot sportmedisch onderzoek 210
Groot sportmedisch onderzoek incl. trainingszones en trainingsadvies 250
Groot sportmedisch onderzoek + lactaattest  fiets / loopband 300
GSMO Triathlon – Duathlon (GSMO + laktaattest fiets en lopen) 400
ECG 30
Longfunctie 30
Maximale inspanningstest (incl ECG) 120
Fietspositiemeting basis 100
Fietspositiemeting uitgebreid 200
Combinatie fietspositie basis met GSMO 280
Combinatie fietspositie uitgebreid met GSMO 400
Wingatetest 60
Lactaattest op fietsergometer met standaard rapportage 150
Lactaattest op fietsergometer incl. extra bespreking 230
Alpe d’Huzes / Tour du ALS Basaal onderzoek 105
Alpe d’Huzes / Tour du ALS Basaal Plus onderzoek 150
Alpe d’Huzes / Tour du ALS Uitgebreid onderzoek 260
Rontgen, MRI , CT , echo , laboratorium afhankelijk van soort onderzoek  DBC*

 

Passantentarieven 2017 – 2018

Passantentarieven SPORTHOMED kopie

Informatie ziekenhuisrekening: via deze link.

Bij zorg uit de basisverzekering wordt de rekening bij gecontracteerde verzekeringen direct naar de zorgverzekering gestuurd. Dit gebeurt op zijn vroegst na 90 dagen bij een eerste consult/behandelserie of 120 dagen na herhalingsbezoeken/vervolgbehandelserie. Dit is wettelijk bepaald. Bij zorg uit de basisverzekering voor niet-gecontracteerde verzekeringen zullen wij u vragen een “Acte van Cessie” te ondertekenen, waarmee de rekening door ons direct naar de verzekering kan worden gestuurd. Het voordeel voor u is dat u het bedrag niet eerst hoeft voor te schieten. U bent dit niet verplicht te ondertekenen. Bij niet ondertekenen wordt de rekening naar u gestuurd en dient u het verschuldigde bedrag naar SPORTHOMED over te maken. Enkele verzekeringen accepteren geen Acte van Cessie (situatie 2017 voor zover bekend:  CZ , Delta Lloyd , OHRA , InTwente).

LET OP: het geen contract hebben zal geen invloed hebben op het eigen risico dat wettelijk op € 385,= is vastgesteld (2016 , 2017 , 2018 ). SPORTHOMED accepteert de vergoeding die door de verzekering wordt gegeven.

Betaling van niet-basiszorg dient middels PIN te geschieden. Indien dit niet mogelijk is dient contant worden voldaan (gepast). U krijgt een factuur mee welke u naar uw verzekering kunt sturen.

SPORTHOMED is gecertificeerd door het SCAS, zodat de verrichtingen worden vergoed volgens de voorwaarden van uw aanvullende verzekering (voor een overzicht zie hier).

Tarieven gelden bij verrichting tijdens kantooruren (9.00 – 17.30). Buiten deze tijden en in weekeinde geld een toeslag.