klachten

Wie hebben baat bij de behandeling?
Uit onderzoek is gebleken dat patiënten met pijn in rug, nek, hoofdpijn en patiënten met gewrichtsklachten baat hebben bij behandeling door een OrthoManueel arts.  Ook patiënten die na een hernia-operatie toch nog klachten houden, reageren vaak positief op de behandelingen. Dat geldt ook voor patiënten die last hebben van vage pijnen of tintelingen in armen, benen of borst, hoofdpijn, duizeligheid,  pijn op de borst of tussen de ribben. Hieronder volgt een korte opsomming.

Waarom werkt OrthoManuele behandeling?
De kern van OrthoManuele behandeling is het optimaliseren van de beweeglijkheid / stand van de gewrichten. Algemeen aanvaard is dat bij een afwijking van een gewricht of ander deel van het bewegingsapparaat eerst de beweeglijkheid dient te worden herteld. Pas daarna kan gewerkt worden aan zaken als kracht en coördinatie. Vaak zal de kracht en coördinatie meteen verbeteren als de beweeglijkheid is verbeterd.

Algemene klachten bewegingsapparaat:

Rugklachten
Rugklachten vormen een zeer groot deel van de klachten van de gezondheid. Ongeveer 80 % van de mensen in Nederland heeft wel eens last van de rug gehad. Rugklachten zijn vaak de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Slechts in een klein aantal gevallen is er een specialistische (operatieve) behandeling nodig. In veel gevallen heeft men het meest baat bij mobiliserende therapie eventueel in combinatie met oefeningen en leefregels. Ook als wel operatieve behandeling heeft plaatsgevonden en er toch nog wat klachten zijn kunt u baat hebben bij de behandeling. Mocht u te horen hebben gekregen dat u onherstelbare afwijkingen in uw rug heeft wil dit niet zeggen dat u daar perse klachten van dient te hebben. Een nieuwe studie toont aan dat manipulatieve therapie van de wervelkolom even effectief is als andere effectieve behandelingen voor patienten met lage rugpijn (samenvatting artikel).

IMGP0012

Nekklachten
Nekklachten bestaan vaak uit een beperking om het hoofd volledig te draaien of pijn al dan niet met uitstraling naar schouders en/of armen. Ook kunnen gelijktijdig rugklachten bestaan. De OrthoManueel arts kan u meestal in enkele behandelingen van uw klachten afhelpen.

Heup- en liesklachten
Liesklachten zijn vaak het gevolg van een gestoorde functie van het heupgewricht. Ook kan de oorzaak gelegen zijn in de (onder)rug en/of SI-gewrichten. Vaak wordt dit verband niet gelegd. De OrthoManueel arts is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van deze klachten en problemen. Ook bij artrose van het heupgewricht is Orthomanuele behandeling zeer zinvol. De behandeling kan er toe lijden dat u zelfs geheel klachtenvrij wordt. In de meeste gevalen (80%) zullen de klachten van de artrose aanzienlijk verminderen.

Schouder- , elleboog- en polsklachten
Vaak speelt een bewegingsbeperking een rol bij klachten van schouder , elleboog of pols. Oorzaak kan chronische overbelasting zijn, verkeerde werkhouding of een val waarbij het gewricht is opgerekt. Bij een “frozen shoulder” kunt u eerder van uw klachten afkomen na mobilisaties eventueel aangevuld met een injectie. Het grote voordeel van de OrthoManueel arts is dat hij beide behandelingen kan uitvoeren. Vaak speelt een stoornis in het ac-gewricht  een rol bij schouderklachten (het schoudertop-gewricht).  Ook hierbij zijn orthomanuele behandelingen zeer effectief.
De elleboog is een apart gewricht en daardoor zijn afwijkingen vaak moeilijk precies te herkennen.
Vaak is er een relatie met problemen in nek of pols. Deze relatie wordt vaak gemist. De OrthoManueel arts is gespecialiseerd in het herkennen van deze combinatie van problemen.
Polsklachten zijn vaak een gevolg van een val. Meestal geneest een polsletsel goed. Soms blijft pijn en/of bewegingsbeperking bestaan waardoor klachten aanhouden en ook voor problemen in bijvoorbeeld elleboog kunnen zorgen.

Klachten van onderbenen: spierpijn, scheenbeenklachten, spierkrampen
Klachten van de onderbenen zijn vaak een gevolg van een te hoge spierspanning die weer het gevolg is van onvoldoende functioneren van de gewrichten (rug, knie , enkel , voet). Als alleen de spieren worden behandeld zal de oorzaak niet worden weggenomen waardoor de klachten zeker niet (blijvend) zullen verdwijnen. Soms is een combinatiebehandeling nodig met inlegzolen. Dokter Kluivers beschikt over een gedegen netwerk hiervoor.

Enkel- en voetklachten
De meeste enkelklachten zijn een gevolg van een letsel, verzwikking of verstuiking. De meeste van deze letsels herstellen goed. Een deel van de mensen houdt nadien restklachten die kunnen bestaan uit pijn , zwelling of stijfheid of een combinatie. Bij een verzwikking worden de enkel en voetgewrichten overrekt. Daardoor kunnen de botjes onderling blijvend verschoven zijn. Alleen een gespecialiseerd OrthoManueel arts kan deze kleine afwijkingen onderkennen en behandelen. Meestal zijn drie tot vier behandelingen voldoende. Enkel- en ook voetklachten kunnen ook worden veroorzaakt door chronisch verkeerd belasten van voeten en enkels. Hierdoor kunnen ook weer klachten elders in het lichaam ontstaan.

Tintelingen of een moe gevoel in armen of benen
Tintelingen of een moe gevoel in de armen kan een gevolg zijn van een afknelling in nek of schouder.
Als deze klachten in de benen voorkomen kan de afknelling in de rug gelegen zijn. Ook kan sprake zijn van slecht functioneren van heupen, knie, enkel of voet. Juist deze afwijking is door de OrthoManueel arts goed te behandelen.

Pijn in borstbeen of ribben
Pijn in borstbeen of ribben is vaak een gevolg van niet goed functioneren van de borstwervelkolom. De (werk)houding speelt hierbij vaak ook een rol. Dit is heel goed te behandelen. Ook een eerder doorgemaakte kneuzing van ribben kan deze klachten veroorzaken. Echter andere oorzaken dienen worden uitgesloten, bijvoorbeeld een probleem van het hart. De OrthoManueel arts kan de oorzaken goed onderscheiden.
Zo nodig kan hierbij aanvullend onderoek worden gedaan middels hartcardiogram en inspanningstest (zie “sportmedisch” )